Timber Trade Development

Quality & Service

About Us

0
Years in business
0
Containers of firewood produced every month
0
Countries that we export to worldwide

Our vision

We strive to be an innovative, sustainable and environmentally friendly company. Timber Trade Development production has a zero waste policy and reduced CO2 emissions- all wood waste is incinerated and the heat is used in the drying process making the production process waste free. We stand for renewable energy and our goal is to reach zero CO2 emissions during our production process by the year 2028.

__________________________________

 

____________________________________

What we do

1. Raw material

 • We buy tree logs from our local forests. 
 • After they are delivered they get separated by the tree species they belong to.
 • Timber Trade Development supports sustainable forestry, which is why we have FSC (Forest Stewardship Council) certificate FSC-C156357.
 • The raw materials of wood are put on a dry, clean field so they can start to naturally dry.

2. The preparation of firewood

 

 • Tree logs get split into 20-50 cm long firewood, or they can be split into the size that the customer wants. 
 • The cross section of firewood is 8-15 cm.

3. Drying in a kiln

 • The firewood gets put into a kiln to dry. 
 • It stays in the kiln for around 4-6 days depending on the type of wood that it is.
 • After the drying process the moisture level in the wood is 10-18 %. 

 4. The packaging 

 • The firewood can be packaged into PVC bags of any size. 
 • The firewood can be put into net bags of any size, the most popular being 25-40 L.
 • We also offer firewood packaged into cardboard boxes. 

 5. Delivery

 • We deliver worldwide. 
 • We make deliveries using dry land transport – trucks and sea transport – ships.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu

r adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut eli

t tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jaunumi

Projekta
Nr.: 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006

 

Projekts “Mašīnbūves
kompetences centrs”

Projekta mērķis:

komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā modernu ražošanas tehnoloģiju un inženiersistēmu apakšjomā mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

Finansējuma saņēmējs:

SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS”

Pētniecības projekta īstenotājs:

SIA “Balt Brand” un SIA “Timber Trade Development”  

Pētniecības projekta Nr. un nosaukums:

5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006

Nr. 4.10 – Automatizētas rekuperācijas jeb siltuma atgūšanas sistēmas prototipa izstrāde koksnes žāvēšanas kaltēm”

Sadarbības iestāde:

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Atveseļošanas fonda  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2022.gada 13.septembra līdz  2026.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “BALT Brand” un SIA “Timber Trade Development”   01.11.2023 uzsāk pētniecības projekta Nr. 4.10. “Automatizētas rekuperācijas jeb siltuma atgūšanas sistēmas prototipa izstrāde koksnes žāvēšanas kaltēm” īstenošanu. Pētniecības projekta mērķis ir efektīvi sadarbojoties diviem dažādu nozaru komersantiem – SIA Balt Brand un SIA “Timber Trade Development”, izpētīt, kā samazināt nepieciešamo enerģijas daudzumu kokmateriālu žāvēšanas procesā un efektīvi izmantot žāvēšanas procesam saražoto enerģiju, izstrādājot automatizētu rekuperācijas jeb siltuma atgūšanas sistēmas prototipu malkas žāvēšanas kaltēm..

Pētniecības projekta rezultātā tiks izstrādāts un reālā darbības vidē pārbaudīts efektīvas kokmateriālu kaltes rekuperācijas sistēmas prototips, kas nodrošina efektīvu un ekonomisku energoresursu lietošanu un atkārtotu izmantošanu(TRL7).

Pētniecības projekta ietvaros paredzētas tikai eksperimentālās izstrādes aktivitātes.

Pētniecības projektu plānots realizēt līdz 31.12.2024. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 329 500.00, tai skaitā EUR 197 700.00 – Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējums.  

Pirmā un otrā starpposma paveiktais un sasniegtie rezultāti.

 

      Projekta Nr.
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 realizācijas gaitā ir veikti koksnes žāvēšanai 
nepieciešamo parametru
mērījumi un datu analīze. Balstoties uz iegūtajiem datiem esam 
veikuši nepieciešamos
aprēķinus un sasnieguši sekojošus rezūltātus:

      1) Izstrādāts rekuperācijas sistēmas darbības modelis,

      2) Izstrādāti rekuperācijas sistēmas rasējumi,

      3) Izstrādāta tehniskā specifikācija iekārtas un sistēmas automatizēšanai.

 

Our certificates